0

Domovní čistírny odpadních vod (ČOV) Aquatec AT20 a AT20 PLUS mají kapacitu do 20 EO (ekvivalentních obyvatel) a jsou určeny pro čištění splaškové vody z bytových domů, penzionů, skupiny domů a jiných objektů. Domovní ČOV umožňují čistit vodu ze všech běžných zdrojů v domácnosti, jako jsou WC, koupelny, kuchyně, ale také automatické pračky a myčky na nádobí, bez nutnosti používat jakékoliv speciální přípravky. Kvalita přečištěné vody je na takové úrovni, že není potřeba žádný další stupeň dočištění (písková filtrace, dávkování činidla pro srážení fosforu, UV lampa apod.), čímž tato čistírna získává velký náskok před konkurenčními výrobky.

Základní varianta AT20

Základní typ AT20 je vhodný i pro použití na chatách a chalupách, kde je nepravidelný provoz (až 3 měsíce bez nátoku odpadní vody) nebo tam, kde je nízké zatížení ČOV.

V takovém případě je důležité k čistírně pořídit mikroprocesorovou řídící jednotku AQC Basic, kterou lze nastavovat chod dmychadla v deseti přednastavených režimech a tím umožnit čistírně pracovat podle aktuálně zvoleného zatížení (např. standardní nebo víkendový provoz, dovolené atd.)

Nezávazná poptávka

Prémiová varianta AT20 PLUS

Domovní ČOV Aquatec AT PLUS je navíc vybavena automatickým řízením cirkulace a okysličování, bez nutnosti manuálního nastavování ventilů v rozvaděči vzduchu.

Čistírna ve verzi AT PLUS je standardně vybavena mikroprocesorovou řídící jednotkou AQC PLUS obsahující solenoidový ventil. Tato řídící jednotka zcela nahrazuje mechanický pětiventilový rozvaděč vzduchu, který používá základní typ AT. Řídící jednotka AQC PLUS spolu s dmychadlem je pak umístěna hned vedle ČOV v samostatné šachtě, která se dodává ve společném setu k tomuto typu ČOV.

Nezávazná poptávka

Vlastnosti

 • Certifikovaná ČOV zařazena do nejvyšší kategorie III

 • Vysoká účinnost čištění až 98%

 • Samonosná konstrukce z kvalitního materiálu

 • Jednoduchá a rychlá instalace

 • Snadná obsluha a údržba

 • Akumulační zóna pro nárazový nátok vody (vana)

 • Místo odběru vzorků přímo v ČOV

 • Minimální provozní náklady

 • Záruka 10 let

Základní parametry

 • ČOV určena pro kapacitu: do 20 EO (ekvivalentních obyvatel)

 • Maximální denní nátok Qmax: 2,5 m³

 • Základní rozměr ČOV: průměr 2050 mm, výška 2700 mm

 • Příkon dmychadla: 115 W při 200 mbar

 • Hmotnost: 405 kg

 • Standardní průměr nátokového hrdla: DN160

 • Standardní průměr odtokového potrubí: DN125

 • Bezpečnostní uzamykatelné víko s UV stabilizací

Soubory ke stažení

Popis technologie

Vlastní bioreaktor integruje aktivační i separační část v jedné nádrži. Jedná se o biologicko-aerobní způsob čištění, který spočívá v rozkladu organické hmoty směsí mikroorganismů (baktérií) za pomocí kyslíku. V čistícím procesu dochází k odstraňování amoniakálního znečištění oxidací, kdy dusičnany – nitráty (proces nitrifikační) a následně odstraňování dusičnanového znečištění (proces denitrifikační). Jsou zde vytvořeny podmínky také na částečné biologické odbourávání fosforu. Aktivace pracuje s velmi nízkým zatížením kalu a k oddělování vyčištěné vody od aktivovaného kalu slouží fluidní filtr v separační části, vytvořený tzv. vločkovým – kalovým mrakem. Účinnost separace je u ČOV s touto technologií mnohem vyšší než v případě prosté sedimentace v dosazovacím prostoru obdobných zařízení. Po odseparování odtéká vyčištěná voda přepadem a aktivovaný kal je recirkulací vrácen zpět do čistícího procesu. Domovní čistírny Aquatec AT jsou navíc vybaveny akumulační zónou pro vyrovnání nárazového přítoku většího množství splaškové vody.  

Účinnost čištění a kvalita vody na odtoku

Parametry přečištěné vody na odtoku z biologických čistíren odpadních vod Aquatec AT s velkou rezervou splňují požadavky Nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb. i NV č. 57/2016 Sb., které stanovují limity přípustného stupně znečištění vody u jednotlivých ukazatelů. Účinnost čištění domovní ČOV Aquatec AT se pohybuje mezi 80 – 98% dle posuzovaného parametru.

Přečištěnou odpadní vodu z domovní ČOV řady AT lze tedy vypouštět, se souhlasem příslušného vodoprávního úřadu, jak do vod povrchových (řeka, rybník, vodoteč, případně dešťová kanalizace), tak je možné přečištěnou vodu také vsakovat do podloží nebo použít přečištěnou vodu z ČOV na zálivku okrasné zahrady.

Vypouštění přečištěných odpadních vod z ČOV upravuje novela vodního zákona č. 150/2010 Sb. § 15a, odst. 1. a odst. 2. Na základě tohoto zákona je možné certifikované čistírny Aquatec AT povolit ve zkráceném stavebním řízení, tzv. na ohlášení.

Certifikace

Biologické čistírny Aquatec AT splňují normy EU a na základě dlouhodobého testování účinnosti čištění ve smyslu EN 12566-3:2005 +A2:2013 jim byl vystaven Eurocertifikát CE. Čistírny Aquatec AT splňují také evropské směrnice 89/106/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, které jsou co do hodnot nejpřísnějšími normami pro vypouštění vody do okolního prostředí. Čistírny Aquatec AT tak patří ke špičkám na celoevropském trhu.

 • Moderní technologieModerní technologie
 • Kvalita zpracováníKvalita zpracování
 • Příznivé cenyPříznivé ceny
 • Profesionální poradenstvíProfesionální poradenství
 • Rychlá realizaceRychlá realizace

Nezávazná poptávka

Máte zájem o naše produkty nebo služby a potřebujete poradit?

Napište nám prosím a naši pracovníci vám rádi zodpoví vaše dotazy.

Mám zájem o:

Podmínky zpracování osobních údajů

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.